^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Tehnički uvjeti za ovlaštenje izvođača

Tehnički uvjeti pogona distribucijskog sustava

Distribucijski sustav  

Distribucijski sustav obuhvaća plinovode, regulacijske stanice, mjerno-regulacijske stanice, odorizacijske stanice, sustav katodne zaštite, sustav za daljinski nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka, priključke, plinomjere i drugu mjernu opremu, kao i svu drugu opremu i građevine ugrađene u distribucijski sustav u svrhu osiguravanja sigurnog i pouzdanog pogona distribucijskog sustava i isporuke plina.  

Nadzor i zaštita 

Ivaplin d.o.o. vodi nadzor nad projektiranjem, gradnjom i održavanjem distribucijskog sustava, te nad izvođenjem radova trećih lica u zaštitnom pojasu.

Praćenje kvalitete prirodnog plina u Ivaplin d.o.o.

Kvaliteta prirodnog plina prati se na osnovi izvješća o ispitivanju kvalitete plina

 

Tehnički uvjeti vođenja distribucijskog sustava
 
U svrhu sigurnog i pouzdanog rada distribucijskog sustava Ivaplin d.o.o.provodi:
 • održavanje i rekonstrukciju građevina, postrojenja i opreme distribucijskog sustava;
 • kontrolu nepropusnosti distribucijskog sustava;
 • zaštitu distribucijskog sustava od mehaničkih, električkih i kemijskih utjecaja;
 • nadzor aktivnosti trećih osoba u zaštitnom pojasu i
 • servisiranje mjernih, regulacijskih i drugih uređaja i opreme ugrađenih u distribucijski sustav.
 
Tehnički uvjeti razvoja distribucijskog sustava
 
Ivaplin d.o.o. jednom godišnje izrađuje i plan razvoja distribucijskog sustava sukladno: 
 • odredbama ugovora o koncesiji
 • izdanim energetskim uvjetima za priključenje na distribucijski sustav
 • analizi pogona i vođenja distribucijskog sustava
 • karakteristikama radnih parametara distribucijskog sustava
 • sukladno podacima o sigurnosti i pouzdanosti distribucijskog sustava
 • ekonomskoj opravdanosti izgradnje sustava
 

 

 

Za sve potencijalne ovlaštene izvođače priključaka, projektante i plinoinstalatere koji žele djelovati na području distribucijskog područja Ivaplina d.o.o. objavljujemo:

icon pdf
 
Smjernice za suradnju između distributera plina, projektanata, ovlaštenih izvođača priključaka i plinoinstalatera
icon pdf
 
Pravilnik o provjeri sposobnosti i tehničkoj opremljenosti za ovlaštene izvođače priključaka na plinski distribucijski sustav
icon pdf
 
Pravilnik o davanju ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija