^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Kvaliteta prirodnog plina

UTVRĐIVANJE KVALITETE PLINA

Utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, obveza je operatora transportnog sustava (Plinacro d.o.o.), a provodi se sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava. 

Mjesta uzorkovanja navedena su u popisu mjesta uzorkovanja. Popis

Od 1. listopada 2019. godine izmjenama i dopunama mrežnih pravila izmijenjen je i način objave informacija o kvaliteti plina.

 

Plin koji se isporučuje u plinski distribucijski sustav mora zadovoljavati standardnu kvalitetu plina propisanu Općim uvjetima opskrbe plinom. Jedan od parametara standardne kvalitete plina je donja ogrjevna vrijednost koja je propisana u granicama od 9,25 kWh/m3 do 11,47 kWh/m3, a namijenjena je za utvrđivanje energije isporučenog plina koju opskrbljivač plinom obračunava krajnjem kupcu. Energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost i to kao umnožak standardnog (korigiranog) volumena plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto (m3) i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3), odnosno prema formuli:

E [kWh] = V [m³] * Hds [kWh/m³]

gdje je:

E [kWh] – energija isporučenog plina za obračunsko razdoblje
V [m³] – količina isporučenog plina, korigirani obujam plina
Hds [kWh/m³] – donja ogrjevna vrijednost plina za obračunsko razdoblje

 

Mjesečni podatci za obračun isporučenog plina;

donja ogrjevna vrijednost plina za obračunsko razdoblje:

Obračunska vrijednost

  Podatci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za 2021. godinu:

 icon_pdf.png

 
 
 

2022. GODINA

 

SIJEČANJ

VELJAČA

OŽUJAK

TRAVANJ

SVIBANJ

LIPANJ

SRPANJ

KOLOVOZ

RUJAN

LISTOPAD

STUDENI

PROSINAC

I polumjesečna

9,888312

 9,885190

  9,764847

 9,713860

 9,683912

9,716741

9,800663

9,795757 

9,749205 

 11,394802

 11,311393

 11,282741

II polumjesečna

9,847385

 9,861446

 9,665366

 9,850743

 9,892367

9,833117

9,773377

9,784299 

9,889153 

 11,456709

 11,353543

 11,307792

Konačna

9,865935

 9,874411

 9,726384

 9,775605

 9,776597

9,766705

9,786710

9,78924 

9,845754 

 11,425931

 11,337008

 11,295232

 
Podatci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti (kWh/m3):

 

Mjesečni pregled parametara kvalitete plina:

Siječanj Veljača  Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac

Godišnje izvješće o kvaliteti plina:

2019

2020