^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Cijena prirodnog plina za kućanstva

Hrvatska energetska regulatorna agencija na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. ožujka 2021. donijela je Dopunu Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. kojom je utvrđena krajnja cijena opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo koji su korisnici javne usluge opskrbe plinom, za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad, i to kako slijedi:


Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

- za razdoblje od 

1. travnja do 31. prosinca 2021.

Ts1

TM1

0,1422

0,0431

0,0528

0,2381

kn/kWh

TM2

0,0431

0,2381

kn/kWh

TM3

0,0345

0,2295

kn/kWh

TM4

0,0323

0,2273

kn/kWh

TM5

0,0302

0,2252

kn/kWh

TM6

0,0280

0,2230

kn/kWh

TM7

0,0267

0,2217

kn/kWh

TM8

0,0254

0,2204

kn/kWh

TM9

0,0241

0,2191

kn/kWh

TM10

0,0228

0,2178

kn/kWh

TM11

0,0216

0,2166

kn/kWh

TM12

0,0172

0,2122

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

 

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.