^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Oglas natječaja za radno mjesto rukovoditelj distribucije

N A T J E Č A J
 
za radno mjesto: rukovoditelj distribucije (m/ž)
Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati:
- VSS/VŠS strojarske ili građevinske struke (dipl.ing.stroj. / dipl.ing.građ; ing.stroj. / ing.građ.),
- položen stručni ispit,
- upis u Imenik inženjera gradilišta pri HKIS ili HKIG,
- dobro poznavanje rada na računalu (MS Office, Internet, mail, AutoCAD),
- najmanje 5 godina radnog iskustva na mjestu voditelja radova,
- vozačka dozvola B kategorije.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju:
1. Životopis
2. Diploma o najvišem završenom stupnju obrazovanja
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdan od strane nadležnog ministarstva
4. Uvjerenje/rješenje/potvrda o upisu u imenik inženjera gradilišta izdan od HKIS ili HKIG
5. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a kao dokaz o stažu i radnom iskustvu
6. Preslika vozačke dozvole
Svi traženi dokazi mogu se dostaviti u običnoj (neovjerenoj) preslici. Ivaplin d.o.o. zadržava pravo provjere dostavljenih dokaza (traženje na uvid izvornika dostavljanih dokaza).
Nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava: 29.1.2021. godine
Prijave sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu: IVAPLIN d.o.o., Ulica Krešimira IV 10, 10310 Ivanić-Grad, sa naznakom:
"Natječaj za radno mjesto: rukovoditelj distribucije - ne otvaraj"
poštom ili osobnom predajom na urudžbeni zapisnik društva.
Ivaplin d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja i ne odabira niti jedne pristigle zamolbe.
1 reklamacije računa za plin2 dostava-stanja-plimomjera3 prigovori kupaca